Aase Nyegaard

Aase Nyegaard

Formand for Als Stenrev

Formand for Als Stenrev. Formand f. Teknik- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune. Tidl. borgmester i Augustenborg Kommune 2002-2007, borgmester i Sønderborg Kommune 2010-2013.

Mikkel Klougart

Mikkel Klougart

The Velux Foundations, programchef for fondens miljøprogram

Hvilke programmer arbejder vi med i Velux Fonden? – og hvilke nye programmer er i pipelinen?

Josianne G. Støttrup

Josianne G. Støttrup

Seniorforsker i Aqua / Danmarks Teknologiske Universitet (DTU)

Genopretning af habitater er mange steder, hvor vigtige fiskehabitater er ødelagt, den eneste udvej. Fjernede/ødelagte stenrev kan ikke naturligt genoprettes – det må mennesker hjælpe med. Der arbejdes med at dokumentere effekter af genopretning af hårdbundshabitater samt at tilvejebringe basal viden om disse komplekse habitaters struktur og funktion med det formål at videreudvikle metoder til genopretning af stenrev.

Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen

Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen

Filmmagere i Chilbal Film. Primært film om natur og miljø til TV- og undervisningsbrug

Hvordan formidles budskaber om livet i havet og havmiljøet til den brede befolkning? Parret, som i 15 år har arbejdet som selvstændige filmmagere, fortæller herom i ord og med videoeksempler. Se eksempler her: