Dag 2
kl. 09.00 – Als Stenrev giver et indblik i deres arbejde – Bo Mammen Kruse og Andreas Hermann

Klik her for oplægget i PPT -> Als Stenrev indblik. Bo Mammen Kruse

Klik her for oplægget i PPT -> Oplæg ved Andreas Hermann 160922, Als Stenrev Konference_PPT

kl. 09.30 – Køge Bugt Stenrev – Allan Scheller

Klik her for oplægget i PPT -> Køge Bugt Stenrev_Allan_Als_2022_720p

kl. 10.00 – Kombineret naturgenopretning af ålegræs – Mogens Flindt – SDU

Klik her for oplægget i PPT -> Als_stenrev_Mogens_R_Flindt_720p

kl. 10.30 – Den gode ansøgning og kystdirektoratets sagsbehandling – Jacob Hansen Rye

Klik her for oplægget i PPT -> Als Stenrevskonference, KDI

kl. 11.15 – Fiskediversitet på havbunden – Peter Rask Møller

Klik her for oplægget i PPT -> Stenrev_PRM

kl. 11.45 – Stenrevsbeskyttelse set fra et NGO perspektiv – Henrike Semmler – WWF

Klik her for oplægget i PDF -> 20220916 WWF stenrev perpektiv

kl. 12.15 – Turisme og Socioøkonomi – kan rev være en god forretning – Karsten Justesen

Klik her for oplægget i PPT -> Stenrevskonference_PPT