Stenholt

Placering:

Sønderborg Bugt ved Sønderskoven

Stenmængde:

1100 m3

Revtype:

Ralrev
N

Dybde:

6 – 7 meter

Rev design:

Puder

Etableret:

Efterår 2017

Stenholt

Stenfiskeri foregik indtil år 2000 – hvorefter det blev forbudt. Alsstenrev har; ved hjælp af gamle søkort, dagbøger fra en gammel fisker samt interviews med erfarne fiskere og pensionerede fiskere, lykkedes med at finde de lokaliteter, hvor der er fisket sten omkring Als. Alsstenrev har sat sig for at genoprette alle de identificerede rev. Alsstenrev deler gerne ud af sin viden og hjælper andre i gang eller videre med deres projekt.

Stenholt er eet af to forskningsrev, bygget af 2.600 m3 mindre sten, på to lokaliteter i Sønderborg bugt i 2017. Formålet er et kortlægge betydningen af ralrev på forekomsten af torsk, sild, ål og marsvin. Forskningen udføres af DCE og DTU Aqua.

I samarbejde med DTU Aqua og DCE har vi etableret 44 ralrev/ralpuder på 12 X 12 meter. Disse ligger på 6 – 7 meters dybde. Formålet er at kortlægge ralrevs betydning for forekomsten af torsk, sild, ål og marsvin på disse revtyper. Ralsugning er fortsat tilladt i Danmark.

Projektet er blevet til i samarbejde med: Den europæiske fiskerifond

Stenrev

Stenholt

Bidragsydere

LAG-Sønderborg

KMG

lokale landmænd

Fabrikant Mads Clausens Fond

Linak

Bankernes Bysamarbejde

NCC

LandboSyd

Ewers

Skousen

Naturstyrelsen

DTU Aqua

Danmarks Miljøundersøgelser

Sønderjysk Ørredfond

Sønderborg Kommune