Søndre Stenrøn

Placering:

Lillebælt Syd

Stenmængde:

2260 m3

Revtype:

Huledannende rev
N

Dybde:

6 – 9 meter

Rev design:

Længde- og keglerev

Etableret:

Efterår 2017

Forhold før stenrevsetablering

I 1900-tallet er de daværende naturlige stenrev omkring og direkte på Middelgrund stenfisket i en sådan grad, at der i 2012 ikke var meget tilbage af de oprindelige stenrev. Xx et eller andet om mængden fra Valentins logbog. Området, hvor Poseidons Rev blev genetableret, var i 2012 en sandet og ret ’livløs ørken ’

Stenrev

Udvikling af revet

Klik for scan af rev i højopløsnings PDF -> Sønder Stenrøn 3.PDF
Klik for scan af rev i højopløsnings PDF ->Sønder Stenrøn 2.PDF

Bidragsydere

LAG-Sønderborg

KMG

lokale landmænd

Fabrikant Mads Clausens Fond

Linak

Bankernes Bysamarbejde

NCC

LandboSyd

Ewers

Skousen

Naturstyrelsen

DTU Aqua

Danmarks Miljøundersøgelser

Sønderjysk Ørredfond

Sønderborg Kommune