Poseidons Rev

Placering:

Middelgrund

Stenmængde:

2000 m3

Revtype:

Huledannende rev
N

Dybde:

6 meter

Rev design:

Længderev

Etableret:

September 2012

Poseidons rev

Poseidons rev var Alsstenrevs første projekt udført i 2012

Revet er etableret af sten fra motorvejsbyggeriet – Sønderborg motorvejen samt lokale landmænd

Fra omkring 1900-tallet er de daværende naturlige stenrev blevet stenfisket i en sådan grad, at der ikke er meget tilbage af de oprindelige stenrev. Området, hvor Poseidons Rev blev genetableret, var i 2012 en sandet og ret ’livløs ørken ’

Stenrev

Udvikling af revet

Bidragsydere

LAG-Sønderborg

KMG

lokale landmænd

Fabrikant Mads Clausens Fond

Linak

Bankernes Bysamarbejde

NCC

LandboSyd

Ewers

Skousen

Naturstyrelsen

DTU Aqua

Danmarks Miljøundersøgelser

Sønderjysk Ørredfond

Sønderborg Kommune