Helts Banke

Placering:

Sønderborg Bugt

Stenmængde:

2030 m3

Revtype:

Huledannende rev
N

Dybde:

7,5 – 9,5 meter

Rev design:

Længde- og keglerev

Etableret:

Efterår 2017

Helts Banke

Stenfiskeri foregik indtil år 2000 – hvorefter det blev forbudt. Alsstenrev har; ved hjælp af gamle søkort, dagbøger fra en gammel fisker samt interviews med erfarne fiskere og pensionerede fiskere, lykkedes med at finde de lokaliteter, hvor der er fisket sten omkring Als. Alsstenrev har sat sig for at genoprette alle de identificerede rev. Alsstenrev deler gerne ud af sin viden og hjælper andre i gang eller videre med deres projekt.

Helts Banke er en del af The Velux Foundation donationen og indgår ligeledes i forsknings øjemed.

Stenrev

Bidragsydere

LAG-Sønderborg

KMG

lokale landmænd

Fabrikant Mads Clausens Fond

Linak

Bankernes Bysamarbejde

NCC

LandboSyd

Ewers

Skousen

Naturstyrelsen

DTU Aqua

Danmarks Miljøundersøgelser

Sønderjysk Ørredfond

Sønderborg Kommune