HavBLÅ MANDAG : 9

Forekomsten af fisk i havet omkring os er desværre faldende. Årsagen ligger i, at der ikke er den mængde ilt i vores kystnære farvande, som der er behov for, hvis fx havørreder skal formere sig og overleve.

Det lave iltindhold i Lillebælt og de nærliggende fjorde bærer en stor del af skylden for, at fx også torsken stort set er forsvundet. Havørreden trækker op i vores vandløb fra november til januar og gyder og ca. to måneder senere, afhængig af temperaturen, klækkes ynglen.

Når fiskeynglen er 13-14 måneder gammel og 10-15 cm lang, smoltifiserer fisken sig – dvs. migrerer fra ferskvand til saltvand – og går til havs. Her er ålegræs et fortrinligt opholdssted og spisekammer for den hurtigt voksende fisk. Efter et til to år i saltvand er fisken ca. 40 cm, gydemoden og vender tilbage til de ferske vandløb.

Et rent og iltrigt hav er vigtigt for mangfoldigheden i havet og dermed af stor betydning for al liv på jorden.

Vores Blå mandags-bidrag tæller ned til Havdagen den 8. juni.

Havørreden er afhængig af både rent ferskvand og saltvand, ligesom den i havet har brug for bl.a. ålegræs i den første levetid. Foto: Lars Bindholt, Naturbasen