HavBLÅ MANDAG : 7

Landboforeningen Spiras er aktiv medspiller både til lands og til vands. Stenrevene i havet omkring Als er skabt af sten fra landmændenes marker. I dag sætter Spiras som aktør i Als Stenrev fokus på biodiversiteten i havet omkring Als, som afsluttes med en Havdag den 8. juni ved Fluepapiret i Sønderborg.

Spiras er også aktør i arbejdet for at forbedre vandkvalitet i Haderslev Fjord og i etableringen af Bondens Rev ved Kolding Fjord.

– Det gør mig stolt at kunne samarbejde om at forbedre vandforhold og biodiversitet – også under vand, siger Camilla Bak, landmand og aktiv i Als Stenrevs bestyrelse.

Vores Blå mandags-bidrag tæller ned til Havdagen den 8. juni.

Sten fra landmændenes marker er lagt på havbunden til gavn for havmiljøet en række steder omkring Als.