HavBLÅ MANDAG : 5

Fiskebørnehaver i lystbådehavnene

Ligesom menneskebørn kan fiskeunger have behov for et sted i deres omgivelser, hvor de kan føle sig trygge og få opfyldt nogle basale behov for mad, hvile og leg. Mange store havne i Danmark har i de senere år fået fiskebørnehaver, og nu følger Sønderborg trop. I første omgang hænger de lokale ”børnehaver” under broerne på strategiske steder i lystbådehavnene i Sønderborg, Dyvig og Høruphav, men det er kun starten.

Fiskebørnehaver er åbne ”kasser” af trådnet med masker så tilpas store, at rovfiskene holdes ude, mens fiskeynglen frit kan bevæge sig ud og ind. I midten af trådkassen er der en kerne af muslinger eller østersskaller, holdt sammen af en mindre netkasse eller et simpelt hønsenet. I dette miljø med små hulrum og flader indvandrer små dyr og organismer, alger mm og skaber fødegrundlag for fiskeynglen, som samtidig kan gemme sig efter behov. Københavns Havn er absolut førende med omkring 200 såkaldte biohuts (varemærke for en bestemt ”børnehave”), og man har ved simpel registrering konstateret, at mindst 34 fiskearter har deres børn i børnehaverne.

Fiskebørnehaver skal gerne brede sig og vokse i antal, så de bliver en naturlig del af enhver havn. Als Stenrev har kun et begrænset antal til rådighed her og nu, men lige som andre steder i Danmark, vil man kunne donere en eller flere fiskebørnehaver til den lokale havn – evt. med et en sponsoroplysning på. Als Stenrev vil så sørge for produktion, opsætning og fem års vedligeholdelse.

Skulle du have lyst til at bidrage til havmiljøet med en ”blå stue” til vores fiskeyngel, så kan du finde sponsorkontrakt og kontaktoplysninger på alsstenrev.dk

Vores Blå mandags-bidrag tæller ned til Havdagen den 8. juni.

FAKTA

Foreningen Als Stenrev har i de seneste tolv år arbejdet for at forbedre havmiljøet omkring. Det er især sket ved at genskabe store stenrev og skabe leve- og opholdssteder for havets fauna. Men det også vigtigt at arbejde i en mindre skala, så derfor udsætter foreningen såkaldte fiskebørnehaver flere steder i vores nære farvand.

Fiskenes yngel lever livet farligt, fra de er helt små. Større rovfisk ligger parat til at æde dem når som helst. Det er naturens orden, ja, men vi vil gerne, at en større del af småfiskene overlever og bliver voksne. Ikke bare for deres egen skyld, men også for at øge bestanden af fisk i et mere og mere truet havmiljø.

Følg ”Blå mandag”s-budskaberne om havmiljøet omkring Als i de kommende uger på Als Stenrevs Facebookside og på Als Stenrevs hjemmeside www.alsstenrev.dk