HavBLÅ MANDAG : 3

Foreningen Als Stenrev arbejder for at sikre et godt havmiljø omkring Als, bl.a. ved at etablere stenrev.

Vil du støtte arbejdet eller vide mere om, hvad vi arbejder med?
Så meld dig ind via vores hjemmeside www.alsstenrev.dk – det koster kun 50 kr. om året at være støttemedlem – og deltag i vores generalforsamling torsdag den 21. marts kl. 19 i Skivedepotet, Skydebanevej 7 på Kær.

Vores Blå mandags-bidrag tæller ned til Havdagen den 8. juni.

FAKTA

Følg ”Blå mandag”s-budskaberne om havmiljøet omkring Als i de kommende uger på Als Stenrevs Facebookside og på Als Stenrevs hjemmeside www.alsstenrev.dk

Foto fra Bredgrund: Jon C. Svendsen, DTU Aqua