HavBLÅ MANDAG : 2

Nytter det noget at udlægge nye stenrev? Svaret er et kæmpe JA! Et af de rev, som Als Stenrev har lagt ud, er på 5000 kubikmeter sten i ca. otte meters dybde ved Bredgrund/Flensborg Yderfjorde. Her har DTU Aqua konstateret 100 gange flere torsk, efter at revet blev etableret i 2017.

Als Stenrev har fået udlagt 19 nye stenrev omkring Als. Men havet lider stadig, så der skal yderligere tiltag til.

Vores Blå mandags-bidrag tæller ned til Havdagen den 8. juni.

FAKTA

Følg ”Blå mandag”s-budskaberne om havmiljøet omkring Als i de kommende uger på Als Stenrevs Facebookside og på Als Stenrevs hjemmeside www.alsstenrev.dk

Foto fra Bredgrund: Jon C. Svendsen, DTU Aqua