HavBLÅ MANDAG : 12

Vidste du at en musling renser syv liter vand i timen?

Muslinger hjælper til som små, naturlige renseanlæg under havets overflade.

Over havets overflade er det fx landmandens brakarealer, vedvarende græsarealer og minivådområder, der afhjælper udvaskning af næringsstoffer til vandløb og hav.

For landboforeningen Spiras er det naturligt at være med i et samarbejde om stenrev, som har en lang række fordele, fx en større iltproduktion, som giver bedre vandkvalitet og mere biodiversitet. Og så holder et stenrev samtidig på kvælstof og fosfor.

Vores Blå mandags-bidrag tæller ned til Havdagen den 8. juni.