HavBLÅ MANDAG : 11

Bliv havbonde! Når du dyrker dine egne blåmuslinger, kan du høste og spise af havets ressourcer, uden at naturen lider overlast – tværtimod. Denne BLÅ MANDAG handler om, hvordan du og jeg kan gøre en forskel. En forskel som både hjælper havet og giver lækker, sund mad på bordet.

Vi har i Danmark mere en 8.000 km kystlinje. Der er derfor rige muligheder for at blive ”havbonde” og dyrke sine egne blåmuslinger eller – som de også hedder – regenerative afgrøder: Fødevarer som fx tang, blåmuslinger og østers. De optager næringsstoffer fra havet, binder CO2, skaber nye undervandshabitater og åbner samtidig for en verden af spiselige oplevelser.

Det er ret nemt at være havbonde. I princippet er der kun tre arbejdsdage pr. år i en havbondes liv. Nemt sagt så sætter man sine bændler, strømper sine blåmuslinger op, og så høster man.

I Danmark er der flere og flere, som dyrker deres egne blåmuslinger. Mange har tilsluttet sig ”Havhøst”, som er en sammenslutning af maritime nyttehaver. Organisationen koordinerer, underviser og undersøger, hvordan vi kan dyrke gode fødevare på en bæredygtig måde. På linket kan du finde mere information om, hvordan du kan komme i gang med at være havbonde. Og dermed være med til at gøre en forskel.

Her i Sønderborg har vi også foreningen ”Den Blå Kolonihave”, som dyrker blåmuslinger og er en del af fællesskabet Havhøst.

Vi håber, du kunne være interesseret og vil være med;
Havbondens muslingesæt | Havhøst

Den Blå Kolonihaves facebookside:
https://www.facebook.com/groups/530030444462747

Vores Blå mandags-bidrag tæller ned til Havdagen den 8. juni.

BONUSINFO:

Vores fælles hav er under stærkt pres fra menneskets aktiviteter. Havets ve og vel er lige så vigtig som landjordens, men vi glemmer det ofte, da havets sundhed primært ses under overfladen – og det kan være svært at følge med i.

Blåmuslinger filtrerer havvandet for alger. Derved vokser muslingen, og havet bliver renere. Blåmuslinger er en fantastisk lækker spise, men når vi køber blåmuslinger, skal vi være opmærksomme på, hvordan de er høstet. Hvis de er høstet ved bundskrab, så har bundskrabet ødelagt havbunden og derved unik natur, som har svært ved at komme igen. Det resulterer i, at vores hav har faldende biodiversitet: færre fisk, mindre tang – og stor risiko for iltsvind.