HavBLÅ MANDAG : 10

Snorkeldykning er en spændende aktivitet, som alle kan prøve at kaste sig ud i. Langs de danske kyster er der masser af gode steder, hvor man som dykker kan opleve den spændende verden under vandet og opleve alle de fascinerende dyr og planter, som lever i vores kystnære farvande.

Dykkere kan bl.a. opleve store tangskove, muslingebanker, stenrev, store bede af ålegræs og et væld af spændende fisk og andre havdyr. Eller ….. det burde man kunne. Desværre har miljøet i de danske farvande det rigtig skidt, og faktisk er kun fem af 109 kystområder i såkaldt god økologisk tilstand. Se: (https://borsen.dk/nyheder/baeredygtig/ministerie-om-dode-farvande-ingen-god-tilstand-inden-deadline).

Udledning af kvælstof til vores farvande medfører hvert år iltsvind, som dræber det meste liv i de områder, der rammes. Samtidig ødelægger fiskeri med bundskrabende redskaber havbunden og fjerner betingelserne for, at dyr og planter kan leve der.

I foreningen Als Stenrev arbejder vi på at forbedre vores havmiljø til glæde og gavn for både dyr og planter – så vi alle forhåbentlig igen i fremtiden kan opleve en fascinerende verden under vandet.

Vores Blå mandags-bidrag tæller ned til Havdagen den 8. juni.