HavBLÅ MANDAG : 1

Foreningen Als Stenrev har etableret 19 stenrev omkring Als for at forbedre levevilkårene for plante- og dyrelivet i og over havet. Men der er brug for mere. I de kommende uger vil en gruppe fritidsfiskere for Als Stenrev registrere forekomsten af biogene rev, ikke mindst muslingebanker, i Augustenborg Fjord.

Formålet med at fastslå status er at kunne registrere de ændringer, der sker, når der bundskrabes i fjorden – da forekomsten af fx ålegræs og muslinger er afgørende for, at der også er fisk i vandet. På billedet instruerer Jon Svendsen, forsker på DTU, fiskere og medlemmer af Als Stenrev i, hvordan en såkaldt “towbody” virker – det er sådan én, fiskerne vil fotografere havbunden med. 

Vores Blå mandags-bidrag tæller ned til Havdagen den 8. juni.

FAKTA

Følg ”Blå mandag”s-budskaberne om havmiljøet omkring Als i de kommende uger på Als Stenrevs Facebookside og på Als Stenrevs hjemmeside www.alsstenrev.dk