Klik her for den printvenlige dagsordenen: Dagsorden til generalforsamling

***
Indkaldelse til generalforsamling

Mandag d. 27. marts 2023 kl 1900

på Skivedepotet, Skydebanevej 7, 6400 Sønderborg

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Revideret regnskab forelægges

4. Budget fremlægges med forslag til kontingent

5. Valg af revisorer

6. Indkomne forslag
(Frist: mandag d. 20. marts 2023)

7. Valg af bestyrelsen – Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg

Flemming Rasmussen, næstformand. Poul Evald, bestyrelsesmedlem Andreas Hermann, bestyrelsesmedlem Henrik Sohl, bestyrelsesmedlem
Peter Thias, bestyrelsesmedlem

8. Eventuelt