Generalforsamlingen afholdes d. 27. marts 2023 Kl. 19

Klik her for den printvenlige dagsordenen: Dagsorden til generalforsamling

 

Indkaldelse til generalforsamling

Mandag d. 27. marts 2023 kl 19:00
på Skivedepotet, Skydebanevej 7, 6400 Sønderborg

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Revideret regnskab forelægges
 4. Budget fremlægges med forslag til kontingent
 5. Valg af revisorer
 6. Indkomne forslag
  (Frist: mandag d. 20. marts 2023)
 7. Valg af bestyrelsen – Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
  Flemming Rasmussen, næstformand. Poul Evald, bestyrelsesmedlem Andreas Hermann, bestyrelsesmedlem Henrik Sohl, bestyrelsesmedlem
  Peter Thias, bestyrelsesmedlem
 8. Eventuelt