Referat fra generalforsamling i Als Stenrev 260218_underskrevet