Referat fra generalforsamling 2022 underskrevet af HEJ