Referat fra generalforsamling 2021 underskrevet af HEJ