2017.06.21 -Referat fra bestyrelsesmøde i Als Stenrev – 21.06.2017