2017.05.04 – Referat fra bestyrelsesmøde i Als Stenrev – 04.05.2017