Generalforsamling 2024

Indkaldelse til generalforsamling

Torsdag d. 21. marts 2023 kl 19:00
på Skivedepotet, Skydebanevej 7, 6400 Sønderborg

 

Dagsorden ifølge vedtægterne

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Revideret regnskab forelægges
 4. Budget fremlægges med forslag til kontingent
 5. Valg af revisorer
 6. Indkomne forslag
  (Frist: torsdag d. 14. marts 2023)
 7. Valg af bestyrelsen – Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
  Aase Nyegaard, formand
  Bo Kruse, sekretær
  Hans Erik Jensen, kasserer
  Rasmus Skovsgaard Boi, bestyrelsesmedlem
  Poul F. Evald, suppleant
 8. Eventuelt

 

PDF: Dagsorden Generalforsamling 2024