Vil du være med til at gøre en forskel for Flensborg Fjord?

Foreningen arbejder for yderligere stenrev som en mulighed for at:

  • Skabe yngle- og opvækstmuligheder for havets fisk og bundlevende smådyr,
  • Udgøre et substrat, hvor eksempelvis muslinger eller planter har mulighed for at leve og udvikle sig
  • Reducere iltsvind
  • Fremme turistpotentialet for lystfiskere og dykkere

Generalforsamlingen afholdes d. 27. marts 2023 Kl. 19

Klik her for den printvenlige dagsordenen: Dagsorden til generalforsamling *** Indkaldelse til generalforsamling Mandag d. 27. marts 2023 kl 1900 på Skivedepotet, Skydebanevej 7, 6400 Sønderborg Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens...

Du kan nu finde alt materiale fra stenrevskonferencen 2022 her..

Alle oplæg og billeder fra dagen er nu lagt op her -> http://alsstenrev.dk/stenrevskonferencen-2022/

DTU Aqua – Fieldwork på Alsstenrev

Se og hør om hvordan de studerende undersøger revenes betydning for bl.a. torsken (klippet er på engelsk og varer 9m:24s) Find den her -> : DTU Aqua Broadcast - Marine biology fieldwork på Alsstenrev

Generalforsamling 2022

Onsdag d. 4. maj 2022 kl. 19 i Skivedepotet, Skydebanevej 7, Kær Vestermark Klik her-> for at få dagsordenen i .pdf: Dagsorden generalforsamling 2022

Ph.d.-forsvar om restaurering og monitering af stenrev

Den 9. februar 2022 kl. 13 - forsvarer Tim Wilms, DTU Aqua sin ph.d.-afhandling. Forsvaret kan følges online Se mere her på dette link: https://www.fiskepleje.dk/nyheder  
[sponsors_carousel]