Tritons rev

Placering:

Ud for Sønderborg Slot

Stenmængde:

800 m3

Revtype:

Huledannende rev
N

Dybde:

1 – 12 meter

Rev design:

Længderev

Etableret:

September 2016

Tritons rev – et formidlingsrev

Revet er etableret med henblik på formidling og derfor ligger revet tæt på stranden.

Revet har en biologisk funktion i havet, og har allerede fået mange nye beboere, selv om revet kun er fra september 2016

 

Stenrev

Bidragsydere

LAG-Sønderborg

KMG

lokale landmænd

Fabrikant Mads Clausens Fond

Linak

Bankernes Bysamarbejde

NCC

LandboSyd

Ewers

Skousen

Naturstyrelsen

DTU Aqua

Danmarks Miljøundersøgelser

Sønderjysk Ørredfond

Sønderborg Kommune