Fiskebørnehaver

Fiskebørnehaver er åbne ”kasser” af trådnet med masker så tilpas store, at rovfiskene holdes ude, men hvor fiskeynglen frit kan bevæge sig ud og ind. I midten af trådkassen er der en kerne af muslingeskaller, holdt sammen af en mindre netkasse. I dette miljø med mange små hulrum og flader indvandrer små dyr og organismer, alger mm og skaber fødegrundlag for fiskeynglen, som samtidig kan gemme sig efter behov.

De fleste store havne i Danmark har i de senere år fået fiskebørnehaver, med Københavns Havn som den absolut førende. Her er ikke mindre end 200 af slagsen, og man har ved simpel registrering konstateret, at mindst 34 fiskearter har deres børn i børnehaverne.

Als Stenrev har siden 2012 arbejdet for at forbedre havmiljøet specielt ved at genskabe fordums store stenrev og skabe leve- og opholdssteder for havets fauna. Men det er lige så vigtigt at arbejde i den mindre skala, så derfor udsætter foreningen såkaldte fiskebørnehaver flere steder i vores nære farvand. Privatpersoner og firmaer kan donere en eller flere børnehaver til deres lokale havn. Se foreningens hjemmeside alsstenrev.dk.