Ekstraordinær generalforsamling 2024
Foreningen Als Stenrev vedtog på den ordinære generalforsamling d. 21. marts 2024 et forslag til ændring af vedtægternes §7.

Forslaget betyder, at valget til bestyrelsen opdeles i 2 valg, hvor bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges ved to adskilte valghandlinger. I dag sker der kun 1 samlet valg til bestyrelsen.
Forslaget skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling for at kunne opnå gyldighed.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes:

      Torsdag d. 18. april 2024 kl 17.00

på Skivedepotet, Skydebanevej 7, 6400 Sønderborg

PDF: Dagsorden Ekstraordinær Generalforsamling 2024
PDF: Vedtægtsændringer