HavBLÅ MANDAG : 7

Landboforeningen Spiras er aktiv medspiller både til lands og til vands. Stenrevene i havet omkring Als er skabt af sten fra landmændenes marker. I dag sætter Spiras som aktør i Als Stenrev fokus på biodiversiteten i havet omkring Als, som afsluttes med en Havdag den...

HavBLÅ MANDAG : 6

Mange havfugles liv er afhængigt af et godt havmiljø. En af dem er den smukke ederfugl – dens livret er muslinger. Ederfuglen er vidt udbredt i farvandene omkring Als. Hvis vi fortsat vil nyde synet af den smukke fugl, skal vi med andre ord sikre, at der er gode...

HavBLÅ MANDAG : 5

Fiskebørnehaver i lystbådehavnene Ligesom menneskebørn kan fiskeunger have behov for et sted i deres omgivelser, hvor de kan føle sig trygge og få opfyldt nogle basale behov for mad, hvile og leg. Mange store havne i Danmark har i de senere år fået fiskebørnehaver, og...

HavBLÅ MANDAG : 4

Foreningen Als Stenrev arbejder for et forbud mod at fiske blåmuslinger i produktionsområde 80: Alssund, Sandvig og Augustenborg Fjord. Blåmuslinger er en nøgleart i havet. Den har en unik rolle for et sundt og godt havmiljø og er med til at skabe balance i havets...

HavBLÅ MANDAG : 3

Foreningen Als Stenrev arbejder for at sikre et godt havmiljø omkring Als, bl.a. ved at etablere stenrev. Vil du støtte arbejdet eller vide mere om, hvad vi arbejder med? Så meld dig ind via vores hjemmeside www.alsstenrev.dk – det koster kun 50 kr. om året at være...

HavBLÅ MANDAG : 2

Nytter det noget at udlægge nye stenrev? Svaret er et kæmpe JA! Et af de rev, som Als Stenrev har lagt ud, er på 5000 kubikmeter sten i ca. otte meters dybde ved Bredgrund/Flensborg Yderfjorde. Her har DTU Aqua konstateret 100 gange flere torsk, efter at revet blev...