Bredgrund Survey 2018

   Survey optagelser fra Bredgrund i 2018 – I forbindelse med den forskning der pågår for at afdække debatten om ”Sloss” (Single large or several small) – Giver større huldannede stenrev, en større arts diversitet – end flere mindre kegleformede...
Velkomststenen til Tritons Rev kom på plads igen

Velkomststenen til Tritons Rev kom på plads igen

Så det igen muligt at finde vej til Tritons Rev fra badestranden Fluepapiret i Sønderborg. Med venlig hjælp blev stenen flyttet tilbage på plads, så interesserede igen kan finde vej til...

Helts Banke – september 2017

Se filmen på youtube her: Helts banke – september 2017 I løbet af sensommeren 2017 blev der etableret syv nye stenrev på havbunden omkring Als. I denne film får du et lille indblik i, hvordan det foregik ved Helts Banke syd for Als. På Helts banke etableres der...

Stenrev skaber et hav i balance

Danmarks største naturgenopretningsprojekt under havoverfladen. Organisationen Als Stenrev har udlagt seks stenrev omkring Als. Samlet fylder stenene arealmæssigt Parken i København – i et lag – i to meters højde.  Tidligere pillede vi stenene ud af havet...