HavBLÅ MANDAG : 1

Foreningen Als Stenrev har etableret 19 stenrev omkring Als for at forbedre levevilkårene for plante- og dyrelivet i og over havet. Men der er brug for mere. I de kommende uger vil en gruppe fritidsfiskere for Als Stenrev registrere forekomsten af biogene rev, ikke...

Artikel – Stærkere overvågning af havmiljøet omkring Als

Als Stenrev arbejder på en stærkere overvågning af havmiljøet omkring Als Foreningen Als Stenrev, som står bag etableringen af 19 stenrev omkring Als, stiller i den kommende tid skarpt på havmiljøet omkring øen. Det sker ved at foretage en registrering af havets...

DTU Aqua – Fieldwork på Alsstenrev

Se og hør om hvordan de studerende undersøger revenes betydning for bl.a. torsken (klippet er på engelsk og varer 9m:24s) Find den her -> : DTU Aqua Broadcast – Marine biology fieldwork på Alsstenrev

Revets dag 2021

Søndag d. 22. august 2021 Revets dag 2021 bliver i år arrangeret i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og medlemsforeningerne i Als Stenrev. DN afholder d. 22. august 2021 et landsdækkende arrangement, Hop-i-havet, https://www.hopihavet.dk/ og Als Stenrev...