Ekstraordinær generalforsamling 2024

Foreningen Als Stenrev vedtog på den ordinære generalforsamling d. 21. marts 2024 et forslag til ændring af vedtægternes §7. Forslaget betyder, at valget til bestyrelsen opdeles i 2 valg, hvor bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges ved to adskilte valghandlinger....

Generalforsamling 2024

Indkaldelse til generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2023 kl 19:00 på Skivedepotet, Skydebanevej 7, 6400 Sønderborg   Dagsorden ifølge vedtægterne Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Revideret regnskab forelægges Budget fremlægges med forslag til kontingent...

Generalforsamlingen afholdes d. 27. marts 2023 Kl. 19

Klik her for den printvenlige dagsordenen: Dagsorden til generalforsamling   Indkaldelse til generalforsamling Mandag d. 27. marts 2023 kl 19:00 på Skivedepotet, Skydebanevej 7, 6400 Sønderborg   Dagsorden ifølge vedtægterne Valg af dirigent Bestyrelsens...

Generalforsamling 2022

Onsdag d. 4. maj 2022 kl. 19 i Skivedepotet, Skydebanevej 7, Kær Vestermark Klik her-> for at få dagsordenen i .pdf: Dagsorden generalforsamling 2022