Bredgrund Survey 2018

 

 Survey optagelser fra Bredgrund i 2018

– I forbindelse med den forskning der pågår for at afdække debatten om ”Sloss” (Single large or several small)

– Giver større huldannede stenrev, en større arts diversitet – end flere mindre kegleformede stenrev?