Bredgrund Rev

Placering:

Flensborg Yderfjord

Stenmængde:

5070 m3

Revtype:

Huledannende rev
N

Dybde:

6 – 10 meter

Rev design:

Keglerev

Etableret:

Efterår 2017

Bredgrund

Forinden foreningen gik i gang med reetableringen af revet, var det fisket helt i bund og blot en øde ørken. Der er anvendt en meget stor stenmængde (ca. 5000 m3) sten fra Norge, til reetableringen.

Revene på Bredgrunden består af i alt 8 rev, de 4 rev er naturgenopretning og de sidste 4 er til forskning – Forskningen skal være med til at afsløre hvilke revtyper der er bedst til at tiltrække fisk – Positionerne på forsknings revene, vil først blive offentligt tilgængelige når forskningsprojektet er afsluttet.

Bredgrund er en del af The Velux Foundation, donationen

Herunder et “før” og “efter” billede

Før billede 2016
Efter etableringen i 2017

Udvikling af revet

 

 Survey optagelser fra Bredgrund i 2018

– I forbindelse med den forskning der pågår for at afdække debatten om ”Sloss” (Single large or several small)

– Giver større huldannede stenrev, en større arts diversitet – end flere mindre kegleformede stenrev?

 

 

Bidragsydere

LAG-Sønderborg

KMG

lokale landmænd

Fabrikant Mads Clausens Fond

Linak

Bankernes Bysamarbejde

NCC

LandboSyd

Ewers

Skousen

Naturstyrelsen

DTU Aqua

Danmarks Miljøundersøgelser

Sønderjysk Ørredfond

Sønderborg Kommune