Fiskebørnehaver

Fiskebørnehaver er åbne ”kasser” af trådnet med masker så tilpas store, at rovfiskene holdes ude, men hvor fiskeynglen frit kan bevæge sig ud og ind. I midten af trådkassen er der en kerne af muslingeskaller, holdt sammen af en mindre netkasse. I dette miljø med mange...

HavBLÅ MANDAG : 13

Velkommen til HAVDAGEN lørdag den 8. juni. På Stranden ved Sønderborg Slot kl. 10-13 inviterer Als Stenrev og Naturvejlederne i Sønderborg til et væld af oplevelser. Tag familien med og prøv at bygge et lille stenrev, prøv at dissekere en blåmusling, spis røgede...

HavBLÅ MANDAG : 12

Vidste du at en musling renser syv liter vand i timen? Muslinger hjælper til som små, naturlige renseanlæg under havets overflade. Over havets overflade er det fx landmandens brakarealer, vedvarende græsarealer og minivådområder, der afhjælper udvaskning af...

HavBLÅ MANDAG : 11

Bliv havbonde! Når du dyrker dine egne blåmuslinger, kan du høste og spise af havets ressourcer, uden at naturen lider overlast – tværtimod. Denne BLÅ MANDAG handler om, hvordan du og jeg kan gøre en forskel. En forskel som både hjælper havet og giver lækker, sund mad...

HavBLÅ MANDAG : 10

Snorkeldykning er en spændende aktivitet, som alle kan prøve at kaste sig ud i. Langs de danske kyster er der masser af gode steder, hvor man som dykker kan opleve den spændende verden under vandet og opleve alle de fascinerende dyr og planter, som lever i vores...