Artikel – Stærkere overvågning af havmiljøet omkring Als

Als Stenrev arbejder på en stærkere overvågning af havmiljøet omkring Als Foreningen Als Stenrev, som står bag etableringen af 19 stenrev omkring Als, stiller i den kommende tid skarpt på havmiljøet omkring øen. Det sker ved at foretage en registrering af havets...

Generalforsamling 2024

Indkaldelse til generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2023 kl 19:00 på Skivedepotet, Skydebanevej 7, 6400 Sønderborg   Dagsorden ifølge vedtægterne Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Revideret regnskab forelægges Budget fremlægges med forslag til kontingent...