Artikel – Stærkere overvågning af havmiljøet omkring Als

Als Stenrev arbejder på en stærkere overvågning af havmiljøet omkring Als

Foreningen Als Stenrev, som står bag etableringen af 19 stenrev omkring Als, stiller i den kommende tid skarpt på havmiljøet omkring øen. Det sker ved at foretage en registrering af havets tilstand netop nu, en række ”blå mandage” og en Havdag den 8. juni, hvor alle kan kigge med i dybet.

Vi vil have flere fisk i vandet. Og det kræver et bedre havmiljø.

Det var den enkle og klare baggrund for, at foreningen Als Stenrev i 2011 blev stiftet af Dykkerklubben Poseidon, LandboSyd, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Fiskeriforening og Dansk Amatørfiskerforening.

– I vores første 12 leveår har vi med etableringen af 19 stenrev gjort meget for havmiljøet omkring Als. Revene giver muslinger og planter levesteder, og det er forudsætningen for, at fisk og bundlevende smådyr kan yngle og leve. Og de er med til at reducere iltsvindet. Men desværre er havmiljøet stadig i alarmerende dårlig stand, og det vil vi gerne gøre opmærksom på, siger Aase Nyegaard, formand for Als Stenrev.

Forårets indsats handler på den ene side om information om problemerne. Det vil ske med en række mini-nyhedsbreve i form af en ”blå mandags”-nyhed hver uge frem til Havdagen den 8. juni. På selve Havdagen skrues der helt op for informationerne, når alle er velkommen på Fluepapiret til en lang række hav-relaterede aktiviteter og informationer.

– En anden, meget vigtig aktivitet, vi iværksætter her i foråret, er en registrering af de biogene rev i havet omkring os. Registreringen foretages med kameraer af lokale amatørfiskere, og det vigtige er, at når vi derefter kender status, så kan vi følge og måle udviklingen de kommende år, siger Aase Nyegaard.

Hun fremhæver, at rent bade- og fiskevand også er vigtigt for Sønderborg-områdets status som turistdestination.

FAKTA

Følg ”Blå mandag”s-budskaberne om havmiljøet omkring Als i de kommende uger – første gang mandag den 4. marts – på Als Stenrevs Facebookside og på Als Stenrevs hjemmeside www.alsstenrev.dk

Hold øje med opslag om ”Havdagen” den 8. juni. Den dag er der også ”National ålegræsdag” i hele Danmark.

Ud for Fluepapiret, tæt på Sønderborg Slot, ligger demonstrationsrevet Tritons Rev, som sammen med stranden bliver ramme om Havdagen den 8. juni Sønderborg. Følg med i optakten til Havdagen på en række ”Blå mandage”. Foto: Als Stenrev