Vil du være med til at gøre en forskel for farvandet omkring Als?

Foreningen arbejder for yderligere stenrev som en mulighed for at:

  • Skabe yngle- og opvækstmuligheder for havets fisk og bundlevende smådyr.
  • Udgøre et substrat, hvor eksempelvis muslinger eller planter har mulighed for at leve og udvikle sig.
  • Reducere iltsvind.
  • Fremme turistpotentialet for lystfiskere og dykkere.

Fiskebørnehaver

Fiskebørnehaver er åbne ”kasser” af trådnet med masker så tilpas store, at rovfiskene holdes ude, men hvor fiskeynglen frit kan bevæge sig ud og...

HavBLÅ MANDAG : 13

Velkommen til HAVDAGEN lørdag den 8. juni. På Stranden ved Sønderborg Slot kl. 10-13 inviterer Als Stenrev og Naturvejlederne i Sønderborg til et...

HavBLÅ MANDAG : 12

Vidste du at en musling renser syv liter vand i timen? Muslinger hjælper til som små, naturlige renseanlæg under havets overflade. Over havets...

HavBLÅ MANDAG : 11

Bliv havbonde! Når du dyrker dine egne blåmuslinger, kan du høste og spise af havets ressourcer, uden at naturen lider overlast – tværtimod. Denne...

HavBLÅ MANDAG : 10

Snorkeldykning er en spændende aktivitet, som alle kan prøve at kaste sig ud i. Langs de danske kyster er der masser af gode steder, hvor man som...

HavBLÅ MANDAG : 9

Forekomsten af fisk i havet omkring os er desværre faldende. Årsagen ligger i, at der ikke er den mængde ilt i vores kystnære farvande, som der er...

HavBLÅ MANDAG : 8

Lillebælt har fået en svær start på ret I havet begynder foråret med den spektakulære forårsopblomstring. Inden for dage/uger tiltager...

HavBLÅ MANDAG : 7

Landboforeningen Spiras er aktiv medspiller både til lands og til vands. Stenrevene i havet omkring Als er skabt af sten fra landmændenes marker. I...

HavBLÅ MANDAG : 6

Mange havfugles liv er afhængigt af et godt havmiljø. En af dem er den smukke ederfugl – dens livret er muslinger. Ederfuglen er vidt udbredt i...

Ekstraordinær generalforsamling 2024

Foreningen Als Stenrev vedtog på den ordinære generalforsamling d. 21. marts 2024 et forslag til ændring af vedtægternes §7. Forslaget betyder, at...