Vil du være med til at gøre en forskel for farvandet omkring Als?

Foreningen arbejder for yderligere stenrev som en mulighed for at:

  • Skabe yngle- og opvækstmuligheder for havets fisk og bundlevende smådyr.
  • Udgøre et substrat, hvor eksempelvis muslinger eller planter har mulighed for at leve og udvikle sig.
  • Reducere iltsvind.
  • Fremme turistpotentialet for lystfiskere og dykkere.

Generalforsamling 2024

Indkaldelse til generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2023 kl 19:00 på Skivedepotet, Skydebanevej 7, 6400 Sønderborg   Dagsorden ifølge...

DTU Aqua – Fieldwork på Alsstenrev

Se og hør om hvordan de studerende undersøger revenes betydning for bl.a. torsken (klippet er på engelsk og varer 9m:24s) Find den her -> : DTU...

Generalforsamling 2022

Onsdag d. 4. maj 2022 kl. 19 i Skivedepotet, Skydebanevej 7, Kær Vestermark Klik her-> for at få dagsordenen i .pdf: Dagsorden generalforsamling...

Revets dag 2021

Søndag d. 22. august 2021 Revets dag 2021 bliver i år arrangeret i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og medlemsforeningerne i Als...

Bredgrund Survey 2018

   Survey optagelser fra Bredgrund i 2018 – I forbindelse med den forskning der pågår for at afdække debatten om ”Sloss” (Single large or...