Poseidons Rev

Placering:

Middelgrund

Stenmængde:

2000 m3

Revtype:

Huledannende rev
N

Godkendelsesdato:

2012

Rev design:

Længde-rev

Etableringsdato:

September 2012

Forhold før stenrevsetablering

I 1900-tallet er de daværende naturlige stenrev omkring og direkte på Middelgrund stenfisket i en sådan grad, at der i 2012 ikke var meget tilbage af de oprindelige stenrev. Xx et eller andet om mængden fra Valentins logbog. Området, hvor Poseidons Rev blev genetableret, var i 2012 en sandet og ret ’livløs ørken ’

Stenrev

Udvikling af revet

Bidragsydere

LAG-Sønderborg

KMG

lokale landmænd

Fabrikant Mads Clausens Fond

Linak

Bankernes Bysamarbejde

NCC

LandboSyd

Ewers

Skousen

Naturstyrelsen

DTU Aqua

Danmarks Miljøundersøgelser

Sønderjysk Ørredfond

Sønderborg Kommune