Bredgrund

Placering:

Flensborg Yderfjord

Stenmængde:

5070 m3

Revtype:

Huledannende rev
N

Dybde:

6 – 10 meter

Rev design:

Længde-, flade- og kuglerev

Etableret:

Efterår 2017

Bredgrund

Forinden foreningen gik i gang med reetableringen af revet, var det fisket helt i bund og blot en øde ørken. Der er anvendt en meget stor stenmængde (ca. 5000 m3) sten fra Norge, til reetableringen.

Revene på Bredgrunden består af i alt 8 rev, de 4 rev er naturgenopretning og de sidste 4 er til forskning – Forskningen skal være med til at afsløre hvilke revtyper der er bedst til at tiltrække fisk – Positionerne på forsknings revene, vil først blive offentligt tilgængelige når forskningsprojektet er afsluttet.

Herunder et “før” og “efter” billede

Før billede 2016
Efter etableringen i 2017

Udvikling af revet

Bidragsydere

LAG-Sønderborg

KMG

lokale landmænd

Fabrikant Mads Clausens Fond

Linak

Bankernes Bysamarbejde

NCC

LandboSyd

Ewers

Skousen

Naturstyrelsen

DTU Aqua

Danmarks Miljøundersøgelser

Sønderjysk Ørredfond

Sønderborg Kommune