Her kommer Als Stenrevs nye hjemmeside meget snart

Mød os på Revets Dag
Lørdag den 27. august kl. 10-15
på stranden ved Sønderborg Slot

Mød op og kom med på snorkeltur med ”Opdag Havet” teamet fra WWF,
Blå Flag Center Sønderborg og Naturskolerne i Sønderborg Kommune.
Mød Foreningen Als Stenrev som har fået 10,4 mio. kr. til etableringen af
6 stenrev rundt om Als. Et af revene skal være et formidlings- og snorkelrev.
Det skal ligge ud for Sønderborg Slot og på ”Revets dag” starter man
arbejdet med at lægge sten i vandet.
Dette skal ”fejres” ved et stort formidlingsarrangement.
Kom og vær med!