Vil du være med til at gøre en forskel for farvandet omkring Als?

Foreningen arbejder for yderligere stenrev som en mulighed for at:

  • Skabe yngle- og opvækstmuligheder for havets fisk og bundlevende smådyr,
  • Udgøre et substrat, hvor eksempelvis muslinger eller planter har mulighed for at leve og udvikle sig
  • Reducere iltsvind
  • Fremme turistpotentialet for lystfiskere og dykkere
Bliv medlem nu!

Revets dag 2018

Sæt allerede nu et X i kalenderen lørdag d. 25.8.2018 - hvor vi igen er på stranden ved slottet i Sønderborg på formidlingsrevet - aktiviteter for børn og voksne.
Læs Mere

Velkomst stenen til snorkelrevet på Sønderborg badestrand er nu synlig på stranden

Så det igen muligt at finde vej til Tritons rev på badestranden i Sønderborg Ved venlig hjælp, blev stenen flyttet på plads igen - så interesserede igen kan finde vej til...
Læs Mere

Ny Film om vort igangværende naturgenopretningsprojekt

Se den nyeste film om vore igangværende projekter lige her: Klik her, for at se filmen på vores youtube kanal..   ....
Læs Mere

Ny folder med lidt om foreningen og vore stenrev

Du finder vores nye folder lige her: Folder om Als Stenrev - Klik her......
Læs Mere

Helts Banke – september 2017

Se filmen på youtube her: Helts banke - september 2017 I løbet af sensommeren 2017 blev der etableret 7 nye stenrev på havbunden omkring Als. I denne film får du et lille indblik...
Læs Mere

Revets dag 2018

Sæt allerede nu et X i kalenderen lørdag d. 25.8.2018 - hvor vi igen er på stranden ved slottet i Sønderborg på formidlingsrevet - aktiviteter for børn og voksne.

læs mere

Se filmen på youtube her: Helts banke - september 2017 I løbet af sensommeren 2017 blev der etableret 7 nye stenrev på havbunden omkring Als. I denne film får du et lille indblik i hvordan det foregår ved Helts Banke, syd for Als. På Helts banke laves der 10...

læs mere

Stenrev skaber et hav i balance

Danmarks største naturgenopretningsprojekt under havoverfladen. Organisationen Als Stenrev har udlagt seks stenrev omkring Als. Samlet fylder stenene arealmæssigt Parken i København - i et lag - i to meters højde.  Tidligere pillede vi stenene ud af havet og byggede...

læs mere