Vil du være med til at gøre en forskel for farvandet omkring Als?

Foreningen arbejder for yderligere stenrev som en mulighed for at:

  • Skabe yngle- og opvækstmuligheder for havets fisk og bundlevende smådyr,
  • Udgøre et substrat, hvor eksempelvis muslinger eller planter har mulighed for at leve og udvikle sig
  • Reducere iltsvind
  • Fremme turistpotentialet for lystfiskere og dykkere
Bliv medlem nu!

Revets dag 2019

Sæt allerede nu et X i kalenderen lørdag d. 23.8.2019 - hvor vi igen er på stranden ved slottet i Sønderborg på formidlingsrevet - aktiviteter for børn og...
Læs Mere

Velkomst stenen til snorkelrevet på Sønderborg badestrand er nu synlig på stranden

Så det igen muligt at finde vej til Tritons rev på badestranden i Sønderborg Ved venlig hjælp, blev stenen flyttet på plads igen - så interesserede igen kan finde vej til...
Læs Mere

Film om vort naturgenopretningsprojekt

Se den nyeste film om vore igangværende projekter lige her: Klik her, for at se filmen på vores youtube kanal..   ....
Læs Mere

Vores folder med lidt om foreningen og vore stenrev

Du finder vores nye folder lige her: Folder om Als Stenrev - Klik her......
Læs Mere

Helts Banke – september 2017

Se filmen på youtube her: Helts banke - september 2017 I løbet af sensommeren 2017 blev der etableret 7 nye stenrev på havbunden omkring Als. I denne film får du et lille indblik...
Læs Mere

Revets dag 2019

Sæt allerede nu et X i kalenderen lørdag d. 23.8.2019 - hvor vi igen er på stranden ved slottet i Sønderborg på formidlingsrevet - aktiviteter for børn og voksne.

læs mere

Se filmen på youtube her: Helts banke - september 2017 I løbet af sensommeren 2017 blev der etableret 7 nye stenrev på havbunden omkring Als. I denne film får du et lille indblik i hvordan det foregår ved Helts Banke, syd for Als. På Helts banke laves der 10...

læs mere

Stenrev skaber et hav i balance

Danmarks største naturgenopretningsprojekt under havoverfladen. Organisationen Als Stenrev har udlagt seks stenrev omkring Als. Samlet fylder stenene arealmæssigt Parken i København - i et lag - i to meters højde.  Tidligere pillede vi stenene ud af havet og byggede...

læs mere